SPC nomes

O sistema SPC

Propiedade de Majer Johnson, este sistema internacional de Pictogramas destaca pola súa sinxeleza e amplitude, así como o seu carácter internacional. Dada a súa amplitude dividimos este capítulo en varios apartados en función das categorías gramaticais dos pictogramas.

Enlaces

Relación de enlaces de interese sobre este sistema:

Aquí atoparás…

A galería de imaxes que compartimos aquí son os pictogramas que de modo habitual se veñen usando con este sistema. Verás que temos o sistema tanto en inglés como en español. Mantemos ambos neste servizo xa que o número de pictogramas en inglés é moi superior ao que dispoñemos hoxe en español.

Dado que son moitas imaxes, aquí tes os agrupamentos que temos feito ás que podes acceder separadamente. Os grupos os presentamos ordenados de modo alfabético: