Divertic

Pictograma de saúdo "Hola" por xentileza de Divertic.org

Pictograma de saúdo “Hola” por xentileza de Divertic.org

Sistema de pictogramas Divertic

Sistema de pictogramas coñecido como Divertic, por estar desenvoltos por esta asociación sen ánimo de lucro e con sede en Murcia. Caracterízase por ter unha base de datos pictográfica das máis amplas de fala hispana asociada a numerosos sistemas e programas de aplicación inmediata nas aulas de ampla utilidade.

Idiomas

Español, galego e inglés.

Enlaces

Enlaces de interese sobre este sistema:

Aquí atoparás…

Nós non servimos imaxes ou pictogramas directamente dende esta web. Aconsellamos mellor dirixirse aos enlaces expostos xa que nestes sitios estanse actualizando constantemente e acompápñanse ademais de moitas utilidades e servizos complementarios que aínda lle achegan maior valor engadido.