Acenos ou xestos

Pictograma de "Hola" desenvolta polo sistema ARASAAC.

Un aceno ou xesto, é unha alternativa á comunicación non verbal feito cunha parte do corpo en movemento. A súa expresión debe ser sinxela e breve, e úsase para substituír ou complementar á comunicación verbal.