Impacte fb varios

O sistema Impacte (Pictogramas con fondo branco)

(Texto descriptivo do sistema coas súas peculiaridades).

Enlces

Relación de enlaces de interese sobre este sistema:

  • Enlace 1
  • Enlace 2

Aquí atoparás…

A glería de imaxes que compartimos aquí son os pictogramas que de modo habitual se veñen usando con este sistema.