Harimaguada

O sistema Harimaguada

Este colectivo profesional que traballa activamente adicado ao estudo e promoción da ecuación afectivo-sexual naceu 1984.

Teñen no seu haber os Cartafois Didácticos de Educación Afectivo-Sexual (infantil, primaria e secundaria, Consellería de educación de Canarias. 1994), material de referencia obrigada a nivel nacional e internacional que foi editado á súa vez polo Ministerio de Educación e por diversas Comunidades Autónomas. O material que aquí compartimos ten unha especial incidencia e utilidade en determinados entornos de diversidade funcional intelectual.

Enlaces

Aquí atoparás…

A galería de imaxes que compartimos aquí son os pictogramas de educación afectivo sexual deste colectivo.