LAG

Sistema de Lingua de Señas Galega (LSG) ou Lingua de Acenos Galega (LAG)

Non confundir coa “lengua de signos española (LSE)” aínda que non ten hoxe o recoñecemento oficial que teñen outras variantes idiomáticas.

Enlces

Relación de enlaces de interese sobre este sistema:

  • Enlace 1
  • Enlace 2

Aquí atoparás…

A glería de imaxes que compartimos aquí son os pictogramas que de modo habitual se veñen usando con este sistema.

lag abecedario

lag música

lag xeometría

lag verbos

lag transporte

lag roupa

lag oficios

lag números

lag frases

lag alimentos

lag deportes

lag cidade

lag casa

lag animais

lag adxectivos

lag xogos