Sclera en español

O sistema Sclera (pictogramas en español)

Este sistema internacional de Pictogramas destaca pola súa sinxeleza e amplitude.

Enlces

Relación de enlaces de interese sobre este sistema:

Aquí atoparás…

A glería de imaxes que compartimos aquí son os pictogramas que de modo habitual se veñen usando con este sistema. Verás que temos o sistema tanto en inglés como en español. Mantemos ambos neste servizo xa que o número de pictogramas en inglés é moi superior ao que dispoñemos hoxe en español.