Impacte

O sistema Impacte (fondo branco ou en cor)

(Texto descriptivo do sistema coas súas peculiaridades).

Enlaces

Relación de enlaces de interese sobre este sistema:

  • Enlace 1
  • Enlace 2

Aquí atoparás…

A glería de imaxes que compartimos aquí son os pictogramas que de modo habitual se veñen usando con este sistema. Podedes ver que os imos subdividir en dúas coleccións ou álbumes: con ou sen cor de fondo. A presenza dunha cor de fondo ou unha cor que enmarque un pictograma pode ter o inconvinte de ser un elemento distractor para quen ten dificultades de comprensión do pictograma pero tamén pode ser un elemenxo que axude a categorizar os tipos de pictogramas polo seu cometido gramatical (nomes, verbos, etc.)