Fala Signada

Pictograma de saúdo "Hola" por xentileza de Divertic.org

Pictograma de saúdo “Hola” por xentileza de Divertic.org

Servizo da Comunicación aumentativo e Sistema de Comunicación Total de Benson Schaeffer

A partir do sistema de Comunicación Total de Benson Schaeffer e mediante un proxecto que implicou a asociacións e centros docentes, desenvovleuse este sistema de comunicación mediante video signado de ampla utilidade.

Idiomas

Español e galego.

Enlaces

Enlaces de interese sobre este sistema:

Aquí atoparás…

Nós non servimos imaxes ou pictogramas directamente dende esta web. Aconsellamos mellor dirixirse aos enlaces expostos xa que nestes sitios estanse actualizando constantemente e acompápñanse ademais de moitas utilidades e servizos complementarios que aínda lle achegan maior valor engadido.