Outros materiais

Na atención á diversidade xurden moitas veces materiais de apoio de alto valor aínda que por si mesmos non sexan clasificables como pictogramas ou como linguaxes xestuais, pero si materiais que debemos ter en conta.