Bimodal

O sistema Bimodal

O Bimodal, en canto sistema de comunicación, xurde en 1978 da man de Schlesinger, quen trataba de presentar as estructuras semánticas e sintácticas da lingua oral para poder ser vistas e oubidas simultáneamente, seguindo os seguintes principios:

  • Acénanse só as palabras con contido semántico ao tempo que se fala, sen suprimir ningunha parte da oración.
  • Adopta a estrutura sintáctica do enunciado oral, ao que complementa achegando información complementaria das palabras.
  • A emisión oral adoita acompañarse de lectura labial.

Enlaces

Enlaces de interese sobre este sistema:

Aquí atoparás…

A galería de imaxes que compartimos aquí son os pictogramas que de modo habitual se veñen usando con este sistema.