LIM COLABORATIVO

Samaín – Outono

Ao libro podedes acceder de varios xeitos:

  1. Execución directa: www.tadega.net/lim/samainlim/samain2.html
  2. Descarga ao teu ordenador: www.tadega.net/lim/samainlim/samainlim.zip

—-

A Paz

Ao libro podedes acceder de varios xeitos:

  1. Execución directa: www.tadega.net/lim/limpaz_colab/paz_colab.html
  2. Descarga ao teu ordenador: ww.tadega.net/lim/limpaz_colab/limpaz_colab.zip

A Saúde

Ao libro podedes acceder de varios xeitos:

  1. Execución directa: www.tadega.net/lim/limsaude/saude2.html
  2. Descarga ao teu ordenador: ww.tadega.net/lim/limsaude/limsaude.zip

Diferentes momentos especiais para desenvolver traballos como este:

  1. Día do libro (8 de abril).
  2. Día de Europa (29 de abril).
  3. Día das letras galegas (13 de maio).