LAG Alimentos

Sistema de Lingua de Señas Galega (LSG) ou Lingua de Acenos Galega (LAG)

Non confundir coa “lengua de signos española (LSE)” aínda que non ten hoxe o recoñecemento oficial que teñen outras variantes idiomáticas.

Acenos adicados aos alimentos

Enlces

Relación de enlaces de interese sobre este sistema:

  • Enlace 1
  • Enlace 2

Aquí atoparás…

A glería de imaxes que compartimos aquí son os pictogramas que de modo habitual se veñen usando con este sistema.